Przykładowe dostosowania maszyn wraz z pełną oceną zgodności na oznakowanie CE:

Maszyny do nanoszenia nadruku metodą termodruku:

Przed dostosowaniem

  

Po dostosowaniu

   

 

 

Maszyna do obcinania wlewków wraz z sekcją dociskania detali w leżniach.

Przed dostosowaniem

   

 

Po dostosowaniu