1. Audyty przedsiębiorstw pod kątem dostosowania i spełniania przez eksploatowane środki techniczne wymagań minimalnych lub zasadniczych zgodnych z obowiązującymi przepisami.
  2. Określenie wymaganego zakresu działań w celu dostosowania eksploatowanych środków technicznych do wymagań minimalnych lub zasadniczych.
  3. Ocena i weryfikacja ryzyka maszyn i urządzeń.
  4. Aktualizacja, odtworzenie i nadzór nad dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi oraz instrukcją konserwacji.
  5. Weryfikacje deklaracji zgodności, deklaracji włączenia maszyn nieukończonych, deklaracji zgodności zespołów maszyn.
  6. Realizacja dostosowania maszyn i urządzeń do obowiązujących przepisów a w następstwie prac dostosowawczych pełna ocena zgodności prowadząca do wystawienia dokumentów poświadczających bezpieczeństwo prawno-techniczne dostosowanych środków technicznych oraz umieszczenia oznakowania CE na produktach.