1. Określenie udziału środków trwałych (środków i megaukładów technicznych) w majątku przedsiębiorstwa.
 2. Oszacowanie wartości środków lub megaukładów technicznych dla potrzeb przekształceń wlasnościowych, upadłości, fuzji lub likwidacji przedsiębiorstw.
 3. Ustalenie wartości początkowej dla potrzeb odpisów amortyzacyjnych środków trwałych.
 4. Oszacowanie wartości przedmiotu zabezpieczenia kredytu, leasingu, pożyczki lub zastawu.
 5. Oszacowanie wartości likwidacyjnej jako podstawy ceny wywoławczej na przetargu, aukcji lub licytacji.
 6. Oszacowanie wartości dla potrzeb podziału majątku wspólników, współmałżonków i przedsiębiorstw.
 7. Ustalenie kwoty początkowej w negocjacjach cenowych celem zawarcia umowy o przeniesieniu prawa własności, umowy najmu.
 8. Oszacowanie wartości rynkowej jako podstawy wyznaczenia wysokości podatku, cła, akcyzy, oplaty skarbowej.
 9. Oszacowanie wartości szkody dla potrzeb postepowania ubezpieczeniowego.
 10. Ustalenie podstaw dla potrzeb podjęcia decyzji inwestycyjnych, np. modernizacji, zakupu.
 11. Określenie opłacalności przedsiewzięcia gospodarczego (odbudowy, naprawy, zakupu, sprzedaży).
 12. Uzyskanie elementów informacji składowych dla sporządzenia analiz ekonomicznych i finansowych (aktualizacja wyceny środków trwałych tu: środków i megaukładów technicznych).
 13. Oszacowanie hipotetycznej wartości rynkowej obiektu skradzionego lub całkowicie zniszczonego.
 14. Oszacowanie wartości godziwej przy braku wartości rynkowej, np. wobec braku rynku pierwotnego i wtórnego.
 15. Oszacowanie trwałej utraty wartości.
 16. Oszacowanie wysokości utraty wartości lub jej składowych.
 17. Określenie efektywnego wieku użytkowania i pozostałego do dyspozycji spodziewanego okresu użytkowania środków technicznych.
 18. Sporządzenie prognozy zmiany wartości w czasie.
 19. Wycena wartości pojazdów: specjalnych, specjalizowanych, nietypowych i innych (np. sportowych).

 

W zależności od celu i szczegółowego przeznaczenia wyceny należy wybrać stosowny rodzaj wartości, która będzie obliczana w procesie szacowania wartości. Wynikiem procesu szacowania jest wartość podana w postaci jednej liczby lub przedziału liczbowego podanego przez wskazanie granic tego przedziału.